Ansatte

Dekket

Andreas Bergström

Stilling: Assistent

Ansatt på avd. Dekket. Har arbeidet på barnehagen siden 2018.

Anne Kjerpeseth

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt på avd. Dekket. Er utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole, med musikk fordypning. Har arbeidet på barnehagen siden 1996.

Mona Haugen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ansatt på avd. Dekket. Har arbeidet på barnehagen siden 2006.

Styrhuset

Knut Skogstad

Stilling: Styrer

Er også ped. leder på avd. Styrhuset. Er utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole, med drama fordypning. Har arbeidet på barnehagen siden 1999.

Linda Svendsen

Stilling: Førskolelærer

Er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minne Høgskole i 2012. Har arbeidet på barnehagen siden 2017.

Andre ansatte

Penkae Tomassen

Stilling: Renholder

Ansatt siden 2013.