Velkommen til Skuta Barnehage!

Skuta Barnehage er en privat, foreldredrevet barnehage med to avdelinger. Avdelingene har henholdsvis 7 barn i alderen 1-3 år og 13 barn i alderen 3-6 år. Vi holder til på enden av idrettshallen på Vestre Rosten.

Barnehagen har 5 heltidsansatte - 3 førskolelærere, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent. Av disse er 2 menn.

Våre satsningsområder er sosial kompetanse, estetiske fag og uteliv.

Åpningstider: 0700 – 1630. Stengt mellomjula og de tre siste ukene i juli.

Ved innvilging av barnehageplass betales det inn et innskudd til barnehagen på kr. 5000,-. Dette er penger man får igjen den dagen medlemskapet i barnehagen opphører.

Barnehagen innvilger vanligvis bare hele plasser.

Kontingent pr. 01.01.20 er kr. 3135,- pr.måned. I tillegg kommer kr. 300,- pr. mnd. I kostpenger. Med ”kost” menes lunsj og frukt hver dag.

Det gis søskenmoderasjon på 30 % på barn nr. 2, og 50% på evt. barn nr. 3.

Skuta på Facebook: https://www.facebook.com/SkutaBarnehage